E’ PASA’ UN OLTAR DI’

E’ pasà un oltar dì … la situasiun la sém
…chi a spicià, a spicià che la vaga un po’ pusè bén,
purtrop i mort cumencian mai a calà,
quanta gént ogni dì ga lasa e va da là.
Cuntum i numar e sentum mai un nom,
pensà ch’ém fa da tüt per tignii chi cunt num,
questi iin zii, parént, noni gént ca gh’éerum in cà
e tanti van via sensa pudè gnanca saludà.
Van a l’uspeda e ia saran su,
una telefunada per visà ca gh’iin pü,
gnanca un parént a sara su i oeuch,
forsi un infermer, sal g’aa rtemp, ma per poch.
Vurarisi scrif quiscoos da pusè bèl,
ma in sto mument podi minga fal,
cerchi da pasà al temp cun tanta pasiensa,
per resist a tuta sta suferensa.
Nüm sém metu in di man da la scienza,
dutur e infermier iin la nostra speransa,
quel ca podan luur fin adés l’aan fa
e sperém “sta barca” in port da pudela purtà.

L’AAN CIAPA’ PER SCHERS

L’aan ciapà per schers, sensa dac impurtansa,
si, l’è un po’ pusè da la nurmal influensa:
dutur ga né no, tampun.. che roba l’è
e chi voeur la mascherina sa la fa da sé.
Vün vistì da bianc l’aa dì ca sém su la stesa barca,
ma chi reman cumè un mar in burrasca,
ognun da la sua part perché g’aan tüc rasun,
fan fundà la barca pitost che métas d’acordu dabun.
Nüm cuntum i mort da questa pandemia,
ma fin adés gh’ém dumò i sceriffi su la via,
al post da cercà pusibil solusiun
fan tüc i dì decreti a miliun.
Almen quéi ca pregan al fan cun cunvinsiun
e magari a la fin l’è dumò questa la solusiun
e se po’ la finirà … perché prima o po’ la finirà,
ma disaramn amò ch’iin stà luur, quei bravi a das da fa.

LE PENNE LISCE

E vaben, stém in cà
prima o poéu stò virus al pasarà,
l’è strana sta situasiun,
ma per certi versi sa sta benun.
Sveglias la matina e véc nient da fa,
ah, no dasmentegavi …g’oo i man da lavà,
poéu g’óo al telegiurnal da sentì
cal ma dis ma devi fa a starnudì.
Gh’èanca i distans da tignì,
mi s’óo chi e la mia dona… du metar pusè in lì
e per mangià? Quiscoos g’avarém in cà?
Mèi andà da cursa a tò la pasta al supermercà.
Gh’è la fila e l’è pien da gént,
disan che tant dentar gh’è pü niént,
quand tuca a mi … va che surpresa m’aan fa:
dumò le penne lisce sul scafal aan lasà.
L’è propri la mia pasta preferida
e inscì m’aan ralegraa la giurnada,
adés v’óo a cà sudisfa, pü nisun po’ bruntula,
tant al san tüc ca l’è dumò quela c’óo truà.