Rita Santinami – Umbria

C’ERA ‘NA VÒRTA … E C’È ‘NCO’ Dal TG: “È stata ritrovata senza vita la ragazza scomparsa ieri a… Agli inquirenti è risultata subito chiara la causa della morte: suicidio”. “Basta! Adè ora de funìlla co’ ‘ste fattàcce, nse sènte di’ artro che disgràzzie, ma ma ‘n...

Mimmo Toscano – Basilicata

U’ CINGHIAL’ Pepp’ e Rusin’ stav’n for’ e passav’n i jurnat’ a fa l’uort’. Tnienn’ nu poc’ r’ tutt e campav’n cù quidd ca riuscienn’ a accogl’h. Quidd’ann u’ p’tazz’ l’ stav renn’ parecch’ robb’ e aspttav’n sul’ u’ mument’ p’ fa nà bell accot’. Avienn pn’zat’ r’...

Maria Sapienza – Sicilia

LU PAISI DI LI NOSTRI ARMUZZI Manu manuzza, allicchittati pi la festa, tutta la famigghia si ja a Lu campusantu. Picciridda era e cu lu vistiteddu ri vellutu e li scarpuzzi ri vernici mi sintia lu cori ‘n festa. Trasia rintra lu paisi ri chiddi ca’ stavanu...

Maria Giovanna Nitti – Puglia

NU UAGNÒNE CURTE ASSÀ Mendre je scève camenanne, nu curtaridde s’eve avvecenàte e m’è ditte: “Signorìne, tu si bbelle assaà e de te me so ‘nnameràte!”. “Meh uagnone… ma vìte ce te ne va… nan vite ca tu pe mmé si curte assà?”. “E nòne signorìne!...

Laura Arcidiacono – Sicilia

“CA TO BINIDIZZIONI” Mastru Janu aveva tri figghi, tutti e tri schetti, ca u iutavunu ’nta campagna. Na sira i chiamau pi parrarici. ‘Vi fici veniri, picchì iu mi ni staiu jennu. Sugnu vecchiu, acciaccatu e non mi manca assai ppi moriri. Chiddu ca è miu vi l’ata...